Stromčekovo
Dnes je Sobota 21.apríla 2018, meniny má Ervín
V nákupnom košíku máte produkty za 0.00€
www.zahradneupravy.eu
Ovocné dreviny
Ihličnaté dreviny
Listnaté dreviny
Trávy
Osivá
Hnojivá
Náradie
Doplnky
Aktuality

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

 


     Reklamačné podmienky: Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu predaja. Ak sa vyskytne počas záručnej doby závada spôsobená výrobnou chybou alebo vadou materiálu, bude bezplatne odstránená.


Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list a doklad o kúpe.


Záručný list musí obsahovať:


  • typ výrobku + výrobné číslo (IMEI)
  • potvrdenie predaja (dátum predaja, podpis a adresa predajcu)

Záruka stráca platnosť:


Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. U živých rastlín sa jedná hlavne o spôsob zálievky, ochranu pred domácimi zvieratami a škodcami,  odporúčaný spôsob zazimovania či vhodný typ pôdy na mieste výsadby. Na tieto skutočnosti bude zákazník upozornený


  • ak je záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený 
  • ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené 
  • pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku uvedeného na letáku