Stromčekovo
Dnes je Sobota 21.apríla 2018, meniny má Ervín
V nákupnom košíku máte produkty za 0.00€
www.zahradneupravy.eu
Ovocné dreviny
Ihličnaté dreviny
Listnaté dreviny
Trávy
Osivá
Hnojivá
Náradie
Doplnky
Aktuality

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Kupujúci


Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.stromcekovo.eu Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


2. Objednávanie


Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: vyberte si tovar, kliknete myšou na ikonu „Do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžte rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.


3. Ceny


Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách , bez poplatkov za dopravu. Prípadné náklady na dopravu hradí užívateľ a sú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratého výrobku.


4. Záruka a servis


Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.


Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. U živých rastlín sa jedná hlavne o spôsob zálievky, ochranu pred domácimi zvieratami a škodcami,  odporúčaný spôsob zazimovania či vhodný typ pôdy na mieste výsadby. Na tieto skutočnosti bude zákazník upozornený


Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky. Tento druh reklamácie je možné uplatniť pri preberaní tovaru. Neskôr zistené nedostatky v množstve, druhu a akosti nebudú akceptované. 


 Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka


Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka.


5. Spory a zodpovednosť


Všeobecné podmienky podliehajú slovenskému právu.GroveIng,s.r.o  nenesú žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností, v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových, dopravných alebo komunikačných služieb, v prípade povodní, požiaru alebo vojny.  GroveIng,s.r.o nenesú žiadnu zodpovednosť za nepriame škody, prevádzkové straty, straty na zisku, straty príležitostí, škody alebo náklady, ktoré by mohli vzniknúť ako dôsledok nákupu niektorého z výrobkov na stránkach www. stromcekovo.eu. Upozorňujeme Vás, že je vhodné uložiť údaje obsiahnuté v zakúpenom tovare.  GroveIng, s.r.o  nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu údajov, súborov a všeobecne za akúkoľvek škodu zapríčinenú nesprávnym uložením údajov obsiahnutých v zakúpenom tovare.GroveIng,s.r.o  nenesú žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho zaobchádzania s tovarom, ktorý je k dispozícii na jej stránkach. Pokiaľ nie je možné používať výrobky z dôvodu nezlúčiteľnosti materiálu, užívateľ nemôže požadovať žiadne odškodnenie, vrátenie peňažnej čiastky ani obviniť spoločnosť GroveIng,s.r.o Kontaktné informácie nakupujúceho sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri vyplňovaní objednávacieho formulára na našej stránke sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami.GroveIng,s.r.o  májú právo vybrať, spracovať a užívať Vaše osobné údaje. Tieto údaje sú informaticky spracované.


7. Zákaznícky servis


Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, neobávajte sa nás kontaktovať a spýtať sa na hocijakú maličkosť. Na Vaše otázky smerujúce na info@stromcekovo.eu  odpovedáme najneskôr do 48 hodín.